ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

http://www.holihome.hu honlapon történő vásárláskor

 

Eladó, Vevő

Jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt Eladónak minősül a   www.holihome.hu webáruházat üzemeltető, az „Impresszum” pontban megjelölt személy (Holistic Home eU, A-1130 Wien, Diabelligasse 3/5/9, tel.: +4369913018716), Vevőnek minősül a vásárlás befejezése („checkout”) folyamán vagy az írásos megrendelésben megnevezett személy. ha az:

- természetes személy, aki elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozott; vagy

- jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és

szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

- A természetes és jogi személyek saját nevükben, valós adatok, illetve elérhetőségek

megadásával adhatnak le megrendelést, vagy regisztrálhatnak.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Vevő valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza.

 

Termékek, árak

A holihome.hu webáruházban számos termék érhető el, így a termékek árazásánál a legnagyobb gondosság ellenére is előfordulhatnak hibás árak, ezért az árváltozás jogát ilyen esetekben az Eladó fenntartja.

A termékekről a honlapon feltüntetett képek csak illusztrációk. Ha kérdések vannak a termékkel kapcsolatban, vásárlás előtt ezt célszerű tisztázni az ügyfélszolgálattal (info (kukac) holihome.hu).

 A termékek ára bruttó Forintban látható, tartalmazzák az ÁFA-t és a csomagolási költségeket, de nem tartalmazzák a szállítási költséget. A termék kiválasztása (kosárba helyezése) után a kosár tartalmának megtekintésekor és az azt követő képésekben megjelenik az adott termék(ek)re vonatkozó bruttó ár, majd később a szállítási átalánydíj összege is a választott rendeltetési helyre vonatkozóan.

Megrendelés után a webáruház egy automatikus visszaigazoló e-mailt küld, ami tartalmazza a megrendelt termékek végleges árát, a szállítási költségeket és a várható szállítási határidőt. A szállítási határidő nagymértékben függ az Eladó raktárkészletétől és az adott termék gyártójának kapacitásától. Az Eladó általában 3-5 munkanapon belül összeállítja a postacsomagot és azt feladja, de a raktárkészlet esetleges kifogyásakor a szállítási határidő ennél nagyobb is lehet, amiről az Eladó tájékoztatja a Vevőt. Az Eladó és a Vevő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az Eladó és Vevő közti szerződés véglegesen a megrendelt áru kiszállításával jön létre. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Az Eladó az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállal. A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. Hivatalos termékleírás általában a termék gyártójának weboldaláról szerezhető be.

 

Fizetés

A kosár tartalma tetszés szerint változtatható, termékek tehetők bele és törölhetőek belőle, darabszámuk tetszés szerint változtatható („frissítés” gombbal). A vásárlás lezárása („check-out” lépés) során a Vevőnek be kell jelentkeznie vagy vendégként kell magát regisztrálni, megadva a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat (személyes adatok, szállítási és számlázási cím). A szállítási költség a megrendelt mennyiségtől, annak súlyától és terjedelmétőll függetlenül, megrendelésenként egy országonként változó átalánydíjként kerül felszámításra.

 Fizetés vagy a nemzetközi PayPal rendszeren keresztül történhet vagy utánvéttel. A PayPal egy biztonságos fizetési platform, amely elfogadja az összes népszerű bankkártyát és lehetővé teszi a banki átutalást is, a fizetés során a Vevőt a webáruházból átirányítja a saját oldalára és az Eladót csak a fizetés sikeres vagy sikertelen lebonyolításáról tájékoztatja. Így az Eladó semmilyen körülmények közepette nem láthatja a Vevő bankkártyájának vagy folyószámlájának adatait.

Utánvétes szállítás és futárszolgálatos kiszállítás csak magyarországi szállítási cím esetén választható. Ilyenkor a rendelt termékek ellenértékét a Magyar Posta/futár szedi be a Vevőtől és továbbítja az Eladónak. Ha a Vevő megtagadja az utánvétes csomag átvételét és a megrendelt termékek ellenérékének kifize­tését, az Eladó-Vevő közti szerződés még nem szűnik meg: az Eladó jogosult a felme­rült szállítási költségek megtérítését követelni. Amennyiben a Vevő ezt is elutasítja, az Eladó jogosult behajtót megbízni ezen összeg és 18.000 Ft adminisztrációs díj behajtásával.

 

Szállítás, átadás

Az Eladó a megrendelt termékeket csomagküldeményként adja fel. A csomagnak a Magyar Posta/futár részére történő átadásával az Eladó eleget tesz szállítási kötelezettségének és a hibás teljesítés kockázata átszáll a Vevőre. A Vevő a csomag sértetlenségét a kéz­besítőtől való átvételkor ellenőrizheti. Ha sérülést lát, a Vevő vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül az Eladó nem tud elfogadni.

 
 

Az elállás joga

Megrendelése során a Vevő élhet az osztrák Fogyasztóvédelmi törvényben (KSchG) részletesen rögzített, feltétel nélküli elállási jogával. Internetes vásárlások esetén a Vevő a szerződéstől az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a MP szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes költséget. Az elállással érintett termék utánvéttel nem küldhető vissza az Eladónak. A Vevő köteles az árut eredeti állapotában visszaküldeni. Festék, ragasztó és egyéb, zárt csomagolású termék csak eredeti, bontatlan állapotában küldhető vissza és csak így érvényesítheti a Vevő az elállási jogát. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon az Eladóhoz a minőségi kifogásukkal. A Vevő mindezt bejelentheti levélben a webáruház tulajdonosának címezve, akár e-mailben az info (kukac) holihome.hu címre.

Egyedi igényekre szabott és/vagy készített termékek (pl. ablakfóliák, védőtexítiliák, függönyök, baldachinok, stb.) esetén az Eladó nem veszi vissza a megrendelt terméket, mert azt nem tudja újra hasznosítani, így annak már esetleg beszedett részleges vagy teljes ellenértékét sem téríti vissza a Vevőnek. Ugyancsak nem érvényesíthető az általános elállási jog, ha por vagy folyadék állapotú, zárt flakonban/üvegben/tartályban kiszállított árut a Vevő kinyitotta.

Nem vonatkozik az elállás joga fogyasztónak nem minősülő vásárlókra, gazdasági vagy szakmai tevékenység céljából kötött szerződésekre.

 

Szavatosság

Jótállás csak tartós használati cikkekre, például mosógépre, számítógépre, tévére vonatkozik. A szavatosság időtartama 1 év, fogyasztói szerződés esetében 2 év az áru átvételétől számítva. A jogosult fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül terjesztheti elő kifogását. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát.

 

Vitás ügyek

A Felek törekednek vitás ügyeiket békésen rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy alávetik magukat az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság eljárásának és döntéseinek. Az Eladó és Vevő közti kapcsolatra az osztrák jog rendelkezései a mérvadóak.

 

 

Adatvédelemi nyilatkozat

Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a www.holihome.hu honlapon megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése és szolgáltatások nyújtása keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a fenti honlapokon. A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk (info (kukac) holihome.hu) és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a szolgáltatás minőségének legmagasabb szinten tartásával szemben, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.


Adatkezelési alapelvek

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
  • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi DSG törvény.

A honlapon adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatainak a gyártó cég irányába történő továbbításához a Vevő kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A honlapon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőrizheti. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A honlapon az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A honlap látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a honlapon a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A honlapon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett honlap(ok)ra ill. webáruház(ak)ra vonatkozik.


A honlap-látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlap látogatása során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet a böngészés helyszínére, ezen felül rögzíti az operációs rendszert, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

 

Érvényes:  2017.február 01-től